Asiakastarinat

Ketterä prosessienhallinta- ja viestintäratkaisu - HW-Company

Kai_Helisten_HW-company lainaus

Kai Helisten, toimitusjohtaja HW-Company:

"Toimintojen hallitseminen keskittyy nyt Haileriin. Järjestelmä tuo struktuuria ja tärkeät asiamme löytyvät yhdestä paikasta. Voimme osallistaa helposti oikeat henkilöt oikeaan aikaan ja näin viedä projekteja tehokkaammin eteenpäin. Johtotiimillä on Hailerin avulla hyvä ymmärrys siitä mitä yrityksessä tapahtuu, vaikka emme kaikki istu samassa toimipisteessä." 

HW-Company yrityksestä

OY HW-Company Ltd toimii tukkukaupan alalla. He tuovat maahan ja myyvät kansainvälisesti tunnettuja asusteita, kenkiä ja varusteita urheiluun, ulkoiluun sekä metsästykseen. HW-Companyn tuotteisiin kuuluu myös laaja valikoima liikelahjoja ja yritysvaatteita. 

Yrityksen arvot perustuvat laadukkaaseen palveluun, sekä yhdessä tekemiseen. HW-Companyllä halutaan taata asiakkaan menestys tekemällä lujasti töitä ja puhaltamalla yhteen hiileen.

Tarve

Haasteena toiminnalle oli hajautunut viestintä, jota tapahtui milloin missäkin viestintäkanavassa. Tärkeät asiat olivat hautautuneet sähköposteihin ja tieto oli vaikeasti HW - company asiakastarinasaavutettavissa. Näiden haasteiden lisäksi tavoitteena oli parantaa läpinäkyvyyttä ja tuoda struktuuria osaksi päivittäistä toimintaa. Sekä vähentää päällekkäisten järjestelmien ja viestintäkanavien määrää. 

Yritys toimii useammassa eri toimipisteessä ja myyntitiimi työskentelee pääsääntöisesti tien päältä, tämä asettaa omat haasteensa liiketoiminnan hallintaratkaisulle.

Ratkaisu

Hailerin tiimin avulla HW-Companylle luotiin liiketoiminnan hallintajärjestelmä, joka räätälöitiin vastaamaan täysin HW-Companyn avain- ja tukiprosesseja. Järjestelmän rakentaminen aloitettiin tehokkaasta, mutta yksinkertaisesta myynninhallinnasta. 

Käyttöönottoprojekti jaettiin kahteen vaiheeseen ja suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä. Projektitiimi pilotoi ratkaisua pienellä porukalla ja viimeiset muutokset alustaan tehtiin käyttäjäpalautteen perusteella. Viimeisessä vaiheessa loppukäyttäjät otettiin mukaan. Koko organisaatio sai käyttöönoton yhteydessä peruskoulutuksen, jotta kaikki saisivat järjestelmästä parhaan mahdollisen hyödyn.

Jotta kaikki HW-Companyn ydin- ja tukiprosessit saatiin mallinnettua, Haileriin rakentui lopulta kahdeksan eri prosessia ja neljä datasettiä. Nämä prosessit sisältävät muun muassa myynninhallinnan, markkinoinnin, varaston ja johtotiimin tehtävienhallinnan sekä tuotemateriaalien hallinnan. 

Käyttäjäoikeudet luotiin vastaamaan organisaatiorakennetta ja nyt joka tiimillä on selkeä paikka, jossa hallita omia asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muista tiimeistä ei voida näihin osallistua. Jatkokehitysideoita kerätään jatkuvasti. 

Tutustu HW-Companyyn: https://hw-company.fi/

 

Subscribe to our Blog