TKM TTT Finland on johtava puuteollisuuden työkalujen tuottaja. Tuotantolaitos sijaitsee Toijalassa ja siellä valmistetaan muun muassa erilaisia teriä saha-, sellu-, vaneri-, ja puuviilutuotantoon. Tuotannon lisäksi TKM TTT Finland tarjoaa tuotteisiin liittyviä huolto- ja  TKM TTTn työkaluja on käytössä 35 maassa ympäri maailmaa.

Tarve

TKM refe kortti FI

TKM TTTn haasteena oli erilaisten laatupoikeamien tehokas hallinta. Poikkeamien raportointi, syiden analysointi, niihin liittyvät toimenpiteet ja oppiminen ovat jatkuvan laadunkehittämisen avainasioita. Tehottomasta poikkeamien hallinnasta aiheutui päänvaivaa ja ajanhukkaa niiden parissa työskenteliville. Lisäksi raportointikavanat olivat päässeet vanhanaikaisiksi ja dataa oli myös vaikea saada ulos. Pelkästään HSE raportointiin tarkoitetut laajemmat ratkaisut koettiin liian raskaiksi. 

Ratkaisu

TKM TTT Hailer työtilaan luotiin räätälöidyt prosessit erilaisten laatu- ja turvallisuusraporttien käsittelyyn. Näissä hallinnoidaan turvallisuus- ja sisäiset ja ulkoiset laatupoikkeamat sekä reklamaatiot, jotka raportoidaan Hailerin- verkkolomakkeella. Kun Hailerin monikäyttöisyys tuli ilmi, käyttöönottoprojekti laajeni ja alustalle luotiin myös prosessi piirrustuspyyntöjen hallintaan.

TKM TTT tiimi kommentoi:

Vanhaan järjestelmään verrattuna poikkeamaraporttien käsittely on sujuvoitunut huomattavasti ja käsittely on saatu läpinäkyvämmäksi. Poikkeaman tekijä näkee helpommin missä käsittely menee ja kuka tai ketkä käsittelyyn ovat olleet osallisina. Henkilöiden osallistaminen on Hailerissa helpompaa kuin vanhalla tavalla.

Piirustuspyyntojen osalta siirtyminen Haileriin on tuonut paljon uutta. Aiemmin piirustus- ja muutospyynneille ei ollut yhtä yhtenäistä järjestelmää, vaan jokainen teki sen omalla tavallaan. Hailerin ansiosta piirustuspyyntien ja muutosten hallinta on huomattavasti kehittynyt; näemme paljonko muutospyyntöjä tulee, muutoksista jää talteen jälki ja muutoksen pyytäjä näkee pyyntinsä etenemisen.

Siirtyminen Hailer-järjestelmään on helpottanut etätyön tekemistä; aiemmat järjestelmät toimivat etäyhteydellä hitaasti tai pahimmillaan eivät lainkaan. Mobiilisovellus on otettu yrityksessä hyvin vastaan ja sen toimivuus on ollut erinomainen.

Tulemme edelleen siirtämään olemassaolevia muissa järjestelmissä olevia prosesseja Haileriin ja lisäksi tulemme luomaan sinne myös sellaisia uusia asioita, joita ei tällä hetkellä viedä riittävän vakioidusti ja prosessimaisella tavalla eteenpäin.​ 

Tutustu TKM TTT Finlandiin

Kiinnostuitko Hailerin EHS ratkaisuista? Varaa maksuton kartoitus asiantuntijamme kanssa:

Varaa demo