"Pystyimme korvaamaan yhdellä ratkaisulla viisi muuta työkalua ja tehostamaan sisäistä viestintää merkittävästi. "

Logomo on turkulainen luovien alojen tapahtumakeskus. Tapahtumia järjestetään vuosittain yli 1000. Joukossa on niin konsertteja, kansainvälisiä konferensseja, seminaareja, gaaloja ja kokouksia. Vuonna 2022 Logomossa oli 295 000 kävijää. Tapahtumakeskus työllistää suoraan kolmisenkymmentä henkeä ja välillisesti satoja. Logomosta eri alojen toimijat löytävät tapahtumille  joustavat puitteet ja monipuoliset tukipalvelut.

Logomolla oli aiemmin käytössä useita eri järjestelmiä myynnin- ja tuotannonhallintaan. Tavoitteena oli saada toimintaa suoraviivaistettua ja viestintää tehostettua.Logomo refecard-png Suurimpana ongelmana oli, että samaa tietoa syötettiin käsin useaan eri järjestelmään, mikä aiheutti paljon virheitä sekä ajanhukkaa.

Boogi + Hailer-ratkaisu on käytössä myös Sunbornin operoimissa Turun linnassa sekä Kulttuuritalo Helsingissä. Jokainen tapahtumatalo hallitsee omaa toimintaansa samassa järjestelmässä, joten raportointi onnistuu vaivattomasti myös konsernitasolle.

Boogi-tuotteistuksen lisäksi Logomolle suunniteltiin laajempi Hailer-kokonaisuus tapahtumien tuotantoon, resursointiin, toiminnanohjaukseen ja raportointiin.

"Projektin aikataulutavoitteet olivat todella kunnianhimoiset. Vaikka niistä hiukan jäätiin,  olemme tuloksiin erittäin tyytyväisiä. Pystyimme korvaamaan yhdellä ratkaisulla viisi muuta työkalua ja tehostamaan sisäistä viestintää merkittävästi. 

Järjestelmää on kehittetty projektin aikana ja meidän toiveemme ja tarpeemme on otettu kehitystyössä hyvin huomioon. Yhteistyö projektitiimin kanssa on sujunut mutkitta ja kommunikointi on ollut avointa. Ongelmakohtiin on tarjottu aktiivisesti erilaisia ratkaisumalleja ja asiakastuki toimii ripeästi. 

Projektin ja testauksen edetessä olemme voineet muokata prosesseja meille paremmin sopiviksi. Olemme myös tuoneet ulkoisia yhteistyökumppaneita samaan työtilaan ja säästämme näin omaa ja kumppaneiden aikaa, kun turha viestintä on karsiutunut." Toteavat Henna Kakko myyntipäällikkö ja Jonne Haavisto tuotantopäällikkö Logomolta. 

Tutustu Logomoon >

Mikä Boogi on? Boogi on Hailer-tuotteistus: kokonaisuus, joka on tapahtuma-alan konkareiden suunnittelema, juuri tapahtumatuotannon tarpeisiin.

Tutustu Boogi tuotteeseen >

Ota yhteyttä